top of page

K

Elk jaar gaan een zestal vrijwilligers op stap om lidkaarten te verkopen voor de Vrienden van Lourdes.

De trekking gebeurt ter gelegenheid van het jaarlijks kerstfeest van OKRA  afd. Eernegem 
en er  worden telkens een vijftal reizen uitgeloot. 
De uitslag wordt persoonlijk meegedeeld aan de winnaars en wordt gepubliceerd in Kerk en Leven.

De loten worden u jaarlijks aan de deur aangeboden door onze vrijwilligers:
Mevr. Maria Vandamme
De heer Roger Inghelbrecht
Mevr. Marie-Rose Priem
Mevr. Monique Loose
De heer Achiel Fe

bottom of page