top of page

Bedevaartreis naar Kevelaer 2020

4-daagse bedevaart: Scherpenheuvel - Maria/Kevelaer (Duitsland) –

de Passiespelen in Tegelen (Nl) en de abdij van Averbode.

 

De “Vrienden van Lourdes” uit Roeselare organiseren op vrijdag 03 t.e.m. maandag 6 juli een vierdaagse religieuze cultuurreis naar het bedevaartsoord in Scherpenheuvel, het Maria bedevaartsoord in Kevelaer, een bezoek aan de vijfjaarlijkse Passiespelen in Tegelen en een bezoek aan de prachtige abdij in Averbode.

 

Tijdens de heenreis  bezoeken we Huize Ernest Claes in de hoeve waar Ernest Claes in 1885 werd geboren. Het museum ontstond in 1967 en gaat dieper in op het leven en werk van de schrijver.

We nemen ons middagmaal in ‘de leeuw van Vlaanderen’ in Scherpenheuvel met keuze uit: een vlees en vismenu en in de namiddag is er een eucharistieviering in Scherpenheuvel o.l.v. E.H. Michel Goeman. Rond 16u. gaat onze tocht verder naar het luxe Parkhotel te Kevelaer waar we van een formule met volpension kunnen genieten.

 

De zaterdagmorgen om 9u. is er een eucharistieviering in de kaarsjeskapel en daarna rond 10u.  maken we er onder begeleiding van een stadsgids kennis met het kunstvolle heiligdom en pittoresk centrum. Er is in de namiddag wat vrije tijd voorzien. Na het avondmaal nemen wij deel aan de zaterdagse Kaarsjesprocessie. Dagelijks is er ook een avondwijding voorzien o.l.v. Jan Goyvaerts diaken -van O.L.V. van Troost Vilvoorde-.

 

Op zondag hebben wij te 10 u. de Hoogmis in de kleurrijke neogotische Mariabasiliek. Deze eucharistieviering is een sfeervolle gezongen belevenis op de tonen van een machtig en vermaard orgel.

In de namiddag reizen wij 25 Km verder naar Tegelen in Nederland voor een bezoek aan de Passiespelen 2020: “Hem achterna!”,een heel nieuw Passiespel. waarin heel andere, hedendaagse  accenten worden gelegd.

‘Hem achterna’ vertelt het verhaal van toen en nu, van strijd en corruptie in het oude en het nieuwe Jeruzalem, van onderdrukking, wanhoop en verdriet. Maar ook van liefde en vriendschap, van vurige hoop en een oprecht geloof in een betere wereld.” Een aanrader!

Op maandag trekken we naar  de abdij van Averbode om 11.45u. hebben we de eucharistie in de abdij samen met de gemeenschap. We nemen er een middagmaal en in de namiddag is er een rondleiding met een gids voorzien.

 

Voor ons verblijf in Kevelaer logeren wij drie nachten met volpension in een driesterrenhotel dichtbij het Heiligdom. Er zijn geen dranken in de prijs inbegrepen.

De reis kost 380 euro pp, inbegrepen ticket Passiespelen (37 €). Opleg singelkamer 60 €. Wie geïnteresseerd is dient in te schrijven en het voorschot van 60 euro te betalen tegen uiterlijk 15 maart 2020 gezien de beperkte reservatie bij:  “Vrienden van Lourdes” Sabien Vanhaverbeke – De Witte Reek 25 – 8800 Roeselare. sabien.vanhaverbeke@skynet.be

Je bent pas ingeschreven na betaling van het voorschot van 60 euro per persoon. Je betaling geldt als inschrijvingsbewijs. Inschrijven zonder betaling is niet geldig. Vrienden van Lourdes Be91 8804 6527 3176

De afrekening van het volledige bedrag dient te gebeuren tegen uiterlijk 11 mei 2020. Graag bij inschrijving ook een fotocopie van je identiteitskaart bezorgen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reis Kevelaer-Tongeren 2016

 

Noem het een bedevaart, een reis of een deelname aan een uitzonderlijk cultureel evenement als de zeven jaarlijkse Kroningsfeesten in Tongeren en de Mariaverering in net Kunstvolle bedevaartstadje Kevelaer.    Het zit er allemaal  verpakt in het bijzonder initiatief van “De Vrienden van Lourdes” in Roeselare.

Op 3- 4 -5 juli reist men voor de vijfde keer naar het Duitse bedevaartsoord Kevelaer Niet iedereen kan naar het verre Lourdes maar wil toch eens naar een  Mariale devotieplaats.

Maar eerst nemen wij op zondag 3 juli deel aan de Kroningsfeesten in Tongeren.In Tongeren werd van oudsher Maria er vereerd als “Oorzaak onzer blijdschap” Na de kroning van het beeld in 1890 werden om de zeven jaar, dit jaar voor de 18e keer de kroningsfeesten gehouden met een plechtige hoogmis, een grootse processie in de prachtige versierde straten en een avondspel.

Wij volgen om 10u. de pontificale hoogmis met de reliekentoning in de Mariabasiliek.

Na het middagmaal bezoeken wij de feestelijk versierde straten van de mooie oudste stad van Belgie . Om 15u nemen wij onze gereserveerde plaats in op tribune voor Kroningsprocessie, erkend als immaterieel cultureel erfgoed.. 18 groepen met 3000 figuranten, muziekkorpsen en praalwagens komen er voorbij.

 

 Na de processie vertrekken wij naar het Parkhotel in Kevelaer voor het avondmaal en verblijven er twee dagen in vol pension.

 Kevelaer is een idyllisch stadje, boordevol Bijbelse cultuur dat jaarlijks één miljoen bedevaarders trekt. Maria wordt er vereerd als de “Troosteres der bedroefden”.  Het Heiligdom met zijn kunstvol patrimonium waaronder de Genadekapel, de Kaarsenkapel, de Maria basiliek, de Biecht-en Sacramentskapel en de Orthodoxe St.-Jozefskapel met het Forum voor ontvangst van grote groepen ligt centraal in het commercieel en toeristisch centrum van Kevelaer.

Op maandagmorgen houden wij met onze groep een eigen misviering in de kaarsenkapel met zijn 150 bedevaartkaarsen. Met een plaatselijke gids bezoeken wij het stadje en de verschillende bidplaatsen van het heiligdom. Wij houden er onze eigen gebedsvieringen en laten ruimte voor individuele tijdsbesteding.

Op dinsdag volgen wij het dagelijks Hohambt in de Mariabasiliek.

Na het middagmaal keren wij huiswaarts via het Kloosterdorp Steyl met zijn klooster, kloostertuin, Missiemuseum en andere bezienswaardigheden. In de mooie kapel van het St. Michaël klooster houden wij een Maria bezinning en vooraleer naar huis te vetrekken nemen wij een korte snack in een ,nabije cafetaria.

 Kostprijs 295 euro (2ppkamer) inbegrepen ticket Kroningsfeesten Opleg singelkamer 30 € .

De De Zaterdagse kaarsjesprocessie. Klik hier

Gidsbeurt doorheen Kevelaer. Klik hier

bottom of page