DE  LOURDESGROT  IN  DE  O.L.VROUWKERK  TE  ROESELARE

 

De Lourdesgrot achteraan in de kerk, aan de zuidkant, werd in 1908 naar aanleiding van de 50e verjaardag van de Verschijningen gebouwd. Deze werd vervaardigd door de firma Pierre Weistenhild uit Courcelle, één van de in die tijd gespecialiseerde Grottenbouwers.

Voordien had deze firma reeds de grot naast de kerk der Passionisten gebouwd. Alhoewel niet zo groot, vertoont zij wel wat gelijkenissen.

De plechtige inwijding was op zondag 25 oktober1908. Die werd geleid door deken Alfons Loys. Gedurende de Vespers sprak de bekende predikant E.H. Bruloot, pastoor der St.- Jans-parochie te Kortrijk de gelegenheidsrede uit. E.H. Bruloot was de medestichter van “Vlaanderens Bedevaarten” die in 1898 de eerste bedevaart naar Lourdes organiseerde.

Op 24 september 1917 vernielden twee bommen de kerk waarvan er één  midden in de Grot was terecht gekomen. Maar na de oorlog werd de Grot helemaal heropgebouwd.

 

Aan deze grot zijn twee merkwaardigheden.

 

De Grot is gebouwd in spiegelbeeld zodat Maria niet rechts voor u te zien is, maar links. Het is ook geen gesloten maar een open Grot langs boven om de mogelijkheid te bieden in de Grot een brandvenster te incorpereren.

Een merkwaardig brandvenster achter de Lourdesgrot

 Het werd geschonken op 22.11.1937 door dhr. J. Maselis.

 Bovenaan in het midden is het embleem van “Maria Regina”: M R met gouden kroon

 op blauwe achtergrond en rechts en links een bloeiende witte lelietak.

 Het brandraam  stelt de Ziekenzegening en Sacramentsprocessie voor. Op de

 achtergrond de pyreneeën en het “Château Fort” van Lourdes, de OL.Vrouw basiliek

 en enkele huizen van het dorp.

 In het midden kan je de processie zien met drie processievlaggen.

Een man knielt voor de zegenende priester. Een zieke vrouw op draagbed, vast gehouden door een zuster van St. Vincentius à Paulo steekt haar arm uit en op de achtergrond zijn nog twee brancardiers te zien.