top of page

De vereniging « VRIENDEN VAN LOURDES » stelt zich tot doel:de godsvrucht tot Maria te bevorderen en zoveel mogelijk mensen in staat te stellen op bedevaart te gaan naar Lourdes.
 
De vereniging wordt geleid door een Diocesaan Comité die het algemeen beleid bepaalt en de contacten onderhoudt met de plaaselijke afdelingen.
Deze worden parochiaal, interparochiaal of per parochiefederatie opgericht.
 
De afdelingen werven jaarlijks leden door middel van bijdragekaarten aan 5 euro waarbij de ingezamelde gelden beschikbaar worden gesteld om door middel van een openbare trekking Lourdesbeurzen uit te schrijven à rato van 1 op 100 bijdragekaarten ten bedrage van 500 euro.

De beurs dient om deel te nemen aan een door het diocesaan comité  erkende bedevaart. Voor een bedevaart van korte duur, één of twee dagen, kan men slechts aanspraak maken op 2/3 van de beurs.
 De begunstigde heeft vier jaar tijd na het jaar van de trekking om van de beurs gebruik te maken.

Begunstigden van een beurs vertegenwoordigen tijdens de bedevaart hun afdeling en worden gevraagd in Lourdes te bidden voor de intenties van de leden.

Voorzitter en proost tijdens de trekking

bottom of page