top of page

In planning: bedevaartreis naar Lisieux op 1,2,3 juli 2019met bezoek aan O.L.Vrouw van de wonderbare medaille

( Rue du Bac Paris)  

Klik hier  voor de website

Deelname aan de Julibedevaart van Vlaanderens bedevaarten in 2015.

Klik hier voor fotocollage

FOTO'S TENTOONSTELLING " LOURDES OP POSTKAARTEN"

H.Hart kerk Roeselare tijdens de meimaand 2016

NAAR DE VIRGA JESSE PROCESSIE

 

Met de “ Vrienden van Lourdes “ naar de Virga Jesse feesten in Hasselt op 6 augustus.

 

Het werk “ De Vrienden van Lourdes “ evolueert naar vrienden van Maria. Sinds enige tijd is er niet meer louter de kaartenverkoop met kans op een Lourdesbeurs,  ook meer en meer richten wij onze aandacht op de Mariaverering in het algemeen. Daartoe behoren onze zes bedevaarten naar Kevelaer en  onze aandacht voor Mariale processies. Processie zijn een volk op weg, biddend en zingend, een vorm van bedevaarten,  een volkse uiting van zijn geloof.

 

Na het zo succesrijk bezoek aan de 7 Jarige Kroningsprocessie in Tongeren, verleden jaar  plannen wij met de Vrienden van Lourdes dit jaar  een dagbedevaart naar de Virga Jesse.

Vertrek is voorzien rond 7.00 u met opstapplaats Roeselare, Kortrijk,  Waregem. Bij aankomst volgen wij de pontificaal hoogmis in de St Quirinus kathedraal. Wij genieten van de mooi versierde straten, brengen misschien een bezoek aan het graf van het heilig patenten van Hasselt of bezoeken de kathedraal.  Na een het middagmaal wandelen wij door de versierde straten naar onze gereserveerde plaats op de tribune om de processie te aanschouwen. Om 18.00u  keren wij huiswaarts.

Kostprijs voorlopig geraamd op  80 euro ( bus,middagmaal, tribunekaart) .

Om tijdig de nodige reservaties te maken wil nu inschrijven bij:

 

Vrienden van Lourdes - Germain Dierynck, tel 051 20 43 81 - vriendenvanlourdes.roeselare@gmail.com.

bottom of page