top of page

Zin van het lidmaatschap

 

Een driedimensionaal lidmaatschap.


Een kunstenaar kan het landschap zó waarachtig in perspectief schilderen dat je het in zijn lengte, breedte en diepte ziet, driedimensionaal. Na de panoramische film is er nu de 3D-film gekomen en straks komt er de 3D-televisie zodat de uitzending als het ware zich in onze huiskamer afspeelt.

Ook het lidmaatschap bij de vrienden van Lourdes kan men bekijken in drie dimensies,breder, dieper en met meer toekomstperspectief.

 

Aanvankelijk bij de oprichting van de Vrienden van Lourdes, nog door Mgr. De Smedt, was dit een volkse methode opdat mensen  door “ een lotje” te kopen bij de Vrienden van Lourdes de kans zouden krijgen om naar Lourdes te gaan. Voor velen een soms onvervulbare wens die onverwacht werkelijkheid werd.

Dit was in de zestiger jaren toen een Lourdesreis nog ver en kostelijk was voor de gewone mens.

Op de meeste parochies werd het een succesrijke actie die jaarlijks meer dan duizend mensen naar Lourdes bracht.

Maar als dit initiatief louter een tombola karakter heeft blijft dit niet duren. Heel dikwijls hoor je  leden die jaren lang hun lotje kopen en afhaken: “Wij hebben toch nooit prijs !”.

 

Sinds jaren reeds is het “lotje” vervangen door de    “ lidkaart” waarbij vrienden van Lourdes” een fangroep geworden zijn. Lourdes wordt niet gepropageerd als een toeristische trekpleister  maar als een aantrekkelijk en deugddoend bedevaartsoord. Vandaar dat een Lourdesbeurs voorbehouden wordt voor deelname aan een goed geleide

bedevaart. Heel wat deelnemers komen dan ook enthousiast uit Lourdes terug en worden meteen een overtuigde vriend van Lourdes.

Soms zijn leden bereid meer lidkaarten aan te schaffen om een grotere bijdrage dan 5 euro te leveren aan het werk of om meer kansen te krijgen.

Zo kan men spreken van bijdragekaarten waarmee een fonds gevormd wordt om beurzen uit te schrijven à rato van 1 op 100 bijdragekaarten. Zo kunnen aan een zelfde persoon of in een zelfde gezin meerdere bijdragekaarten worden aangeboden.

Dit fonds kan ook gespijsd worden met giften teneinde de administratie en propaganda te bekostigen.

 

Heel wat mensen hebben dit financieel rugsteuntje voor een Lourdesreis niet nodig of kunnen om allerlei omstandigheden niet naar Lourdes.

Toch willen zij dit plaatselijk initiatief ondersteunen door één of meerdere “bijdragekaarten” of door hun eventueel gewonnen Lourdesbeurs te schenken aan een ander begunstigde, een minder fortuinlijke of een zieke kennis die in zijn plaats bij de grot gaat bidden. Zo krijgt zijn lidmaatschapsbijdrage  een sociale dimensie.

 

Een andere reden om een bijdragekaart aan te schaffen kan meer religieus getint zijn.

Heel wat leden zien in hun bijdrage een diepere zin met als derde dimensie: hun devotie tot Maria, in het bijzonder de “ lieve Vrouw” die te Lourdes aan Bernadette is verschenen. Mogelijks is hun lidmaatschap gemotiveerd door een persoonlijke intentie waarvoor men tot Maria bidt of te Lourdes zou willen bidden.

 

Nog veel te weinig wordt de winnaar van een Lourdesbeurs voorgesteld als gezant van de plaatselijke afdeling om er voor de Grot te bidden of een kaarsje te branden voor de intenties van zijn medeleden

Dit Mariaal aspect en de diepe Mariale devotie bij onze leden is van enorme betekenis. Daarom is het van belang dat mensen ook binst het jaar en niet alleen in de wervingsperiode ervaren dat wij een Mariale vereniging zijn.

bottom of page